ACCA Career Lead Partnered

Đối tác chương trình

Chương trình được khởi xướng bởi ACCA và nhận được sự đồng hành của các Doanh nghiệp và trường Đại học ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

a. Doanh nghiệp đối tác

accahsbc accahsbc accahsbc accahsbc

 

accahsbc accahsbc accahsbc accahsbc

 

TMG logo AASC C Crowe Horwath

 

Grant Thornton C accahsbc accahsbc

 

 

b. Trường đại học

 

accakpmg accacoca accahsbc accahsbc accahsbc
accakpmg accacoca accahsbc accahsbc  

 

c. Đối tác truyền thông

 

logo Internship logo webketoan

Nguồn: